Quatuor à cordes

ANNULÉ

Joseph Haydn (1732–1809)
Quatuor en sol majeur n° 1 opus 77

Dmitri Chostakovitch (1906–1975)
Quatuor à cordes n° 7 en fa dièse mineur opus 108

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Quatuor à cordes n° 5 en la majeur, opus 18

Artistes

Dates

ven
16
avril 2021
20h30
ANNULÉ